Taxatie

Rob Martens Consultancy is bereid en in staat om een waardeoordeel over uw onderneming uit te brengen. RMC kent de markt van de horecabedrijven in Zeeland als geen ander.
Dankzij jarenlange ervaring en een goed inzicht in de markt kan de waarde bepaald worden van het object, de inventaris en de goodwill. Daarbij behoort het uitbrengen van een door de markt erkend taxatierapport zeker tot de mogelijkheden.

Kijk voor meer info op de┬áDIENSTEN – pagina.