Diensten

Onze diensten zijn:

Verkoopbemiddeling

Verkopen is een vak op zich. Het aan de man brengen van een menu of arrangement is wel degelijk een vorm van verkopen. Maarrrrr…….een Horeca-onderneming verkopen is puur specialisme.
Bij de verkoop van een horecaonderneming komen tal van factoren om de hoek die de aandacht en begeleiding van de ervaringsdeskundige vergen.
Het bepalen van een reële verkoopprijs is de aanvang en eenmaal de koper gevonden volgt er een traject van een zorgvuldig uit te voeren financiële en administratieve afwikkeling.
ln de gang naar Rob Martens Consultancy gingen velen u voor. RMC kent als geen ander het klappen van de zweep! (zie referenties).

Aankoopbemiddeling

Een horecaonderneming kan snel zijn aangekocht, maar let op de “valkuilen”. Geeft de aangeleverde jaarrekening wel het juiste beeld, klopt de waarde van de over te nemen inventaris, past het pand en de ligging ervan wel bij uw plannen en bij de doelgroep die u voor ogen heeft?
Vragen waar u in samenspraak met RMC als ervaringsdeskundige de juiste antwoorden op vindt.

Waardebepaling

RMC is bereid en in staat om een waardeoordeel over uw onderneming uit te brengen.
Dankzij jarenlange ervaring en een goed inzicht in de markt kan de waarde bepaald worden van het object, de inventaris en de goodwill. Daarbij is het uitbrengen van een door de markt erkend taxatierapport eveneens mogelijk.

Advies en managementondersteuning

RMC adviseert en ondersteunt en is desgewenst beschikbaar als klankbord voor u bij de diverse aspecten die een rol spelen bij de bedrijfsvoering. Zaken zoals toekomstvisie, bedrijfsopvolging en het maken van strategische keuzes.

Vragen?

Neem gerust contact met ons op.